วันสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

               รวบรวมข้อมูล ปฏิทิน 2565 ฉบับครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูล ปฏิทิน 2565 ทั้ง วันหยุดประจําปี 2565 วันหยุดราชการ วันพระ และวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2565 ใน ปฏิทินปี 2565 มาดู วันหยุดประจําปี 2565 ใน ปฎิทินปี 2565 Calendar 2022 และวันสำคัญอื่นๆ ใน ปฏิทิน 2565 กันได้เลย

มกราคม January 2565

1 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่

5 มกราคม 2565วันนกแห่งชาติ

8 มกราคม 2565วันเด็ก / วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

13 มกราคม 2565วันการบินแห่งชาติ

14 มกราคม 2565วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

16 มกราคม 2565วันครู

17 มกราคม 2565วันโคนมแห่งชาติ / วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

18 มกราคม 2565วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก

กุมภาพันธ์ February 2565

1 กุมภาพันธ์ 2565วันตรุษจีน

2 กุมภาพันธ์ 2565วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก / วันนักประดิษฐ์

3 กุมภาพันธ์ 2565วันทหารผ่านศึก

4 กุมภาพันธ์ 2565วันมะเร็งโลก

9 กุมภาพันธ์ 2565วันพิซซ่า

10 กุมภาพันธ์ 2565วันอาสารักษาดินแดน

13 กุมภาพันธ์ 2565วันรักนกเงือก

14 กุมภาพันธ์ 2565วันวาเลนไทน์

16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชา

22 กุมภาพันธ์ 2565วันแมวเหมียวแห่งชาติ (ญี่ปุ่น)

24 กุมภาพันธ์ 2565วันศิลปินแห่งชาติ

25 กุมภาพันธ์ 2565วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ 2565วันสหกรณ์แห่งชาติ

มีนาคม March 2565

3 มีนาคม 2565วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

5 มีนาคม 2565วันนักข่าว

8 มีนาคม 2565วันสตรีสากล

13 มีนาคม 2565วันช้างไทย

14 มีนาคม 2565วันไวท์เดย์

15 มีนาคม 2565วันสิทธิผู้บริโภคสากล

18 มีนาคม 2565วันนอนหลับโลก / วันรีไซเคิลโลก

20 มีนาคม 2565วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ / วันขอแต่งงาน / วันความสุขสากล / วันวสันตวิษุวัต

21 มีนาคม 2565วันกวีนิพนธ์สากล / วันป่าไม้โลก / วันดาวน์ซินโดรมโลก

22 มีนาคม 2565วันอนุรักษ์น้ำโลก

23 มีนาคม 2565วันอุตุนิยมวิทยาโลก / วันลูกหมาแห่งชาติ

27 มีนาคม 2565วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

30 มีนาคม 2565วันไบโพลาร์โลก

31 มีนาคม 2565วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมษายน April 2565

1 เมษายน 2565วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน / วันโกหก / วันเลิกทาส

2 เมษายน 2565วันอนุรักษ์มรดกไทย / วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ / วันชัวร์ก่อนแชร์

5 เมษายน 2565วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี / วันเช็งเม้ง

6 เมษายน 2565วันจักรี

7 เมษายน 2565วันอนามัยโลก

12 เมษายน 2565วันป่าชุมชนชายเลนไทย

13 เมษายน 2565วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

14 เมษายน 2565วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย / วันแบล็กเดย์

15 เมษายน 2565วันสงกรานต์

20 เมษายน 2565วันกัญชาโลก

22 เมษายน 2565วันคุ้มครองโลก

24 เมษายน 2565วันเทศบาล

25 เมษายน 2565วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

26 เมษายน 2565วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

29 เมษายน 2565วันเต้นรำสากล / วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

30 เมษายน 2565วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย / วันชาไข่มุกแห่งชาติ

พฤษภาคม May 2565

1 พฤษภาคม 2565วันแรงงานแห่งชาติ

4 พฤษภาคม 2565วันฉัตรมงคล

5 พฤษภาคม 2565วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

8 พฤษภาคม 2565วันกาชาดสากล

11 พฤษภาคม 2565วันปรีดี พนมยงค์

12 พฤษภาคม 2565วันพยาบาลสากล

13 พฤษภาคม 2565วันพืชมงคล

14 พฤษภาคม 2565วันอนุรักษ์ควายไทย

15 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชา

19 พฤษภาคม 2565วันอาภากร

22 พฤษภาคม 2565วันความหลากหลายทางชีวภาพ / วันอัฏฐมีบูชา

23 พฤษภาคม 2565วันเต่าโลก

31 พฤษภาคม 2565International Flight Attendant Day / วันงดสูบบุหรี่โลก

มิถุนายน June 2565

1 มิถุนายน 2565วันวิ่งโลก / วันดื่มนมโลก

3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

5 มิถุนายน 2565วันสิ่งแวดล้อมโลก

8 มิถุนายน 2565วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก / วันเพื่อนสนิทสากล

9 มิถุนายน 2565วันอานันทมหิดล

12 มิถุนายน 2565วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล

17 มิถุนายน 2565วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก / วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

20 มิถุนายน 2565วันผู้ลี้ภัยโลก

21 มิถุนายน 2565วันโยคะสากล

24 มิถุนายน 2565วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

26 มิถุนายน 2565วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด

28 มิถุนายน 2565วันทหารนาวิกโยธิน

กรกฎาคม July 2565

1 กรกฎาคม 2565วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

4 กรกฎาคม 2565วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

6 กรกฎาคม 2565วันจูบสากล

7 กรกฎาคม 2565วันพูดความจริง

13 กรกฎาคม 2565วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ / วันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม 2565วันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม 2565วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

29 กรกฎาคม 2565วันภาษาไทยแห่งชาติ / วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก

สิงหาคม August 2565

1 สิงหาคม 2565วันสตรีไทย

4 สิงหาคม 2565วันสัตวแพทย์ไทย / วันสื่อสารแห่งชาติ

7 สิงหาคม 2565วันรพี

12 สิงหาคม 2565วันแม่แห่งชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / วันสารทจีน

16 สิงหาคม 2565วันสันติภาพไทย

17 สิงหาคม 2565วันยกย่องแมวดำ

18 สิงหาคม 2565วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

22 สิงหาคม 2565วันคนถนัดซ้ายสากล

26 สิงหาคม 2565วันสุนัขโลก

 

กันยายน September 2565

1 กันยายน 2565วันสืบ นาคะเสถียร

2 กันยายน 2565วันเกษตรแห่งชาติ

3 กันยายน 2565วันเกิดโดราเอมอน

10 กันยายน 2565วันไหว้พระจันทร์ / วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

11 กันยายน 2565วันกอดสุนัขแห่งชาติ

15 กันยายน 2565วันศิลป์ พีระศรี

16 กันยายน 2565วันโอโซนโลก

18 กันยายน 2565วันรักแรก (National First Love Day) / วันแพนด้าแดง

19 กันยายน 2565วันพิพิธภัณฑ์ไทย

20 กันยายน 2565วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

21 กันยายน 2565วันสันติภาพโลก / วันประมงแห่งชาติ

22 กันยายน 2565วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) / วันแรดโลก

24 กันยายน 2565วันมหิดล / วันสารทไทย

26 กันยายน 2565เทศกาลกินเจ

27 กันยายน 2565วันเกิด google / เทศกาลกินเจ

28 กันยายน 2565วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันพระราชทานธงชาติไทย / เทศกาลกินเจ

29 กันยายน 2565วันหัวใจโลก / เทศกาลกินเจ

30 กันยายน 2565เทศกาลกินเจ

ตุลาคม October 2565

1 ตุลาคม 2565วันผู้สูงอายุสากล / เทศกาลกินเจ / วันกาแฟสากล / วันหมาดำ

2 ตุลาคม 2565เทศกาลกินเจ

3 ตุลาคม 2565เทศกาลกินเจ

4 ตุลาคม 2565เทศกาลกินเจ

7 ตุลาคม 2565วันยิ้มโลก

8 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

9 ตุลาคม 2565วันไปรษณีย์โลก / วันออกพรรษา

11 ตุลาคม 2565วันสายตาโลก

13 ตุลาคม 2565วันสายตาโลก / วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2565วันประชาธิปไตย

15 ตุลาคม 2565วันล้างมือโลก

16 ตุลาคม 2565วันอาหารโลก

19 ตุลาคม 2565วันเทคโนโลยีของไทย

20 ตุลาคม 2565วันสลอธ

21 ตุลาคม 2565วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า

23 ตุลาคม 2565วันปิยมหาราช

24 ตุลาคม 2565วันสหประชาชาติ

29 ตุลาคม 2565วันสะเก็ดเงินโลก

31 ตุลาคม 2565วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ

พฤศจิกายน November 2565

7 พฤศจิกายน 2565วันลอยกระทง

12 พฤศจิกายน 2565วันคนพิการแห่งชาติ

14 พฤศจิกายน 2565วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / วันเบาหวานโลก

20 พฤศจิกายน 2565วันกองทัพเรือ

22 พฤศจิกายน 2565วันส้วมโลก

25 พฤศจิกายน 2565วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2565วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ธันวาคม December 2565

1 ธันวาคม 2565วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ

3 ธันวาคม 2565วันคนพิการสากล

4 ธันวาคม 2565วันสิ่งแวดล้อมไทย

5 ธันวาคม 2565วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก

7 ธันวาคม 2565วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

9 ธันวาคม 2565วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

10 ธันวาคม 2565วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล

15 ธันวาคม 2565วันชาสากล

16 ธันวาคม 2565วันกีฬาแห่งชาติ

25 ธันวาคม 2565วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม 2565วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

28 ธันวาคม 2565วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

31 ธันวาคม 2565วันสิ้นปี