ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน 017

อาคารเรียน 017

อาคารเรียน 017
ปีที่สร้าง 2525

อาคารเรียน 017

อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2534

อาคารเรียน 017

รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555

อาคารเรียน 017

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2560

อาคารเรียน 017

รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2550

อาคารเรียน 017

สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556

อาคารเรียน 017

สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2547

อาคารเรียน 017

สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2547

อาคารเรียน 017

สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2547

อาคารเรียน 017

ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553

อาคารเรียน 017

ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535

อาคารเรียน 017

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531

อาคารเรียน 017

ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531