ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาว สุวภัทร ประกอบการ
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -
สังกัด : สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียน : วัดบ่อสระวิทยาทาน
ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ