HOME

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1     จังหวัดสงขลา   www.watbosa.ac.th
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายงาน
เกร็ดความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
Facebook Fanpage
ระบบบริการการศึกษา
บริการข้อมูล
ระบบบริการบุคลากร
ครูประจำชั้น
เว็บไซต์โรงเรียนในเครือข่าย
ช่องสื่อ DLTV
Youtube Channel
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวการศึกษา
ผู้เข้าชมเว็บไซต์