Author: admin

กิจกรรมวันไหว้ครู 2566กิจกรรมวันไหว้ครู 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาววัชราภรณ์ นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน และคณะครูได้ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของคุณครู ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ประมวลภาพกิจกรรม >>> ...

26 มิถุนา วันต่อต้านยาเสพติด26 มิถุนา วันต่อต้านยาเสพติด

         องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชน ...