อารีฟีน มะระ

ผลงานการออกแบบ

งานศิลปหัตถกรรม สพป.สข 1 ปี 2565
งานศิลปหัตถกรรม เครือข่ายชิงโค ปี 2565
อบรม ครูผู้ช่วยเป็นครูมืออาชีพ ปี 2565
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ สพป.สข 1 ปี 2565
แผนผัง รร.วัดบ่อสระวิทยาทาน 21 ต.ค. 2565
ติว ONET เครือข่ายชิงโค ปี 2565