บริจาคเพื่อการศึกษา ลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

บริจาคเพื่อการศึกษากับโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ผ่านระบบ E-Donation