ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุ ตำแหน่ง
โปรดระบุ หน่วยงาน