26 มิถุนา วันต่อต้านยาเสพติด

         องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชน ต่อต้านยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ให้ประชาชนทุกท่านได้ทราบและต่อต้านยาเสพติดร่วมกัน

#โรงเรียนของชุมชน_เพื่อชุมชน​