กิจกรรมวันไหว้ครู 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาววัชราภรณ์ นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน และคณะครูได้ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของคุณครู ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *